images (3)Przy umowie zlecenia pojawia się często wile niewiadomych takich jak : czas jaki można pracować na umowę zlecenie? Po jakim czasie mogę podpisać koleją umowę zlecenie? Tak naprawdę czas pracy na umowę zlecenie jest nieograniczony. Możemy przez swoje całe życie pracować na umowę zlecenie. Wcale nie jest powiedziane, że jeśli przepracujemy 5 lat na umowie zlecenia to musimy po tym okresie pracodawca musi podpisać umowę o pracę. Po podpisaniu umowy o dzieło zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia po skończeniu pracy zleceniobiorcy. Zleceniobiorca za to zobowiązany jest wykonać w wyznaczonym czasie swoją pracę. Kolejną formą umowy kiedy podejmujemy się pracy jest umowa o dzieło.Umowa o dzieło musi zawierać co zleceniobiorca ma wykonać. Dziełem być może każda rzecz np.: wykonanie obrazu papieża czy umycie okien. Zawarta umowa o dzieło będzie zawierać czas realizacji dzieła, wynagrodzenie niekoniecznie wyrażone w pieniądzach oraz dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Rezultat dzieła powinien być z góry ustalony. Wynagradzany jest rezultat pracy zleceniobiorcy a nie samo działanie.Oczywiście zdarza się tak że takie dwa typy umowy trzeba zerwać. Tak naprawdę jeśli obiektywnym okiem spojrzeć to pracownik ma więcej praw niż jego pracodawca. Pracodawca może tylko kwestionować konkretne umowy i ich rozwiązania. Pracodawca nie może bezpodstawnie wypowiedzieć umowy o pracę. Może to zrobić kiedy pracownik naruszy podstawowe prawa lub zaniechać swoje obowiązki. Jeśli pracodawca wypowie pracownikowi umowę o prace to on może także kwestionować jego działanie. Może pracodawca zrobił to wbrew panującym zasadom i prawem a wtenczas pracownik roszczy sobie prawa do zadośćuczynienia za niesprawiedliwe zwolnienie z pracy.